“Strunt är strunt och snus är snus om än i polisiära promemorior” sa Olof Palme apropå att Torbjörn Fälldin blandats in i prostitutionsskandalen känd som Geijer-affären, efter Lennart Geijer, vid den tiden tidigare justitieminister. Citatet är en parafras på Gustaf Frödings kända dikt “Idealism och realism” och originalet lyder ”strunt är strunt och snus är snus, om ock i gyllne dosor”. Med tanke på att snusandet var och är så populärt så är det kanske inte så konstigt att snus dyker upp lite varstans i den svenska kulturhistorien.

I barnboken Pippi Långstrump går ombord myntades uttrycket “Utan snus i två dagar försmäktar vi på denna ö”. August Strindberg nämnde “filosofiskt snus” i Röda Rummet som något “Den arme Falk” måste kasta i ögonen på sina fiender. Vid sidan Astrid Lindgren och finlitteraturen så finns det också ett antal ordspråk och uttryck förknippade med snus.

Det används inte särskilt ofta längre och är väl därför att betrakta som ganska gammaldags men fFint som snus” är ett klassiskt uttryck som betyder att någonting är väldigt bra, alternativt att det är pulvriserat på ett fint vis. Det är alltså ett ordspråk som kan användas vare sig du hör en bra låt på radion eller när du lägger sand på din hala garageuppfart.

Ett annat uttryck som inte hörs särskilt ofta nuförtiden är snusförnuftig. Det är ett uttryck som används för att beskriva någon som är lillgammal eller odrägligt förnumstig. Sist men inte minst: snustorr, vilket är ett ganska märkligt uttryck med tanke på att snus sällan är torrt och om det är det så är det inte särskilt njutbart att snusa. Uttrycket betyder därmed att något är extremt torrt!

Kommer du på några fler uttryck med anknytning till snus eller några andra litterära sammanhang där snus har använts som liknelse eller för att beskriva någonting? Kanske har du rent av ett exempel på “filosofiskt snus”?