Sverige är det enda land i EU där snus får säljas. Det är nämligen så att tobaksprodukter som inte är avsedda ”att rökas eller tuggas” är förbjudna. Anledningen till att snus trots allt säljs är ett undantag som funnits på plats sedan år 1994 när Sverige gick med i EU.

Debatter om snusets vara eller icke vara blossar upp med jämna mellanrum. Det var inte längesedan, när detta skrivs, som det diskuterades huruvida smaksatt snus ska få säljas eller inte. Skatter drivs upp på ett sätt som gör att kostnaderna för att snusa allt mer närmar sig vad det kostar att röka.

Snusets eventuella effekter på hälsan har också diskuterats fram och tillbaka under lång tid. Detta har dock inte alltid burit frukt. Kopplingen mellan snusande och cancer är alltjämt oklar. Vad som står klart är att regelbundet snusande har negativa konsekvenser för tänderna och att det har en tendens att förvärra hjärtinfarkter.

I samhället verkar det dock ibland som att snuset fått högre status de senaste tio till femton åren. Från att i många läger ha ansetts ofint och som något förknippat med nikotinmissbruk i arbetarklassen, har snus blivit lite mer högstatus igen. Detta märks inte minst på utbudet av smaker som exploderat i närtid. Det finns idag caféer med snustema både i Stockholm och Göteborg. Ett café med cigarettema vore förstås otänkbart idag.

Klart är att många anser att snus är en del av ett svenskt kulturarv och samtidigt någonting som borde tillåtas exporteras till andra länder i Europa. Utan att låtsas att snus är nyttigt så brukar argumentationen bygga på antagandet att snus trots allt inte är lika farliga som cigaretter. Det är förmodligen någonting som kommer att debatteras länge till samtidigt som trender kommer och går. Var står du i frågan om snusets ställning som alternativ till cigaretter?